top of page

Duhovni vodnik: Duša & telo

Vsak uspeh v življenju je posledica, ne slučaj. Velik del moči nam daje pozornost, ta pa daje rezultate glede na njeno usmeritev. Zelo je pomembno ali telo posluša dušo ali duha. Nekaterih stvari glede telesa se moramo naučiti. Nekatere pa delujejo samodejno, brez naše volje. Ali poznate pomen svojega telesa? Ali pravilno uporabljate svoje telo? Naše telo namreč odraža pomen bistva naše duše ob nastanku, ko je na njej sled vira ter pozneje, ko duša pridobi zaznamke skozi rod in (negativne) izkušnje. Naše telo simbolizira prvi korak k uspehu v življenju ter predstavlja maksimalen uspeh v življenju. S pomočjo telesa izrazimo svoj uspeh - ko je telo povezano z božjim duhom, ki nadgradi oziroma osvetli dušna znamenja človeške narave.


Duša in njeni zapisi ustvarjajo značaj, karakter, ki se kaže skozi navade, običaje, rituale. Telo je le orodje temu. Karakter prikliče usodo, dobro ali slabo, izbiro imamo v rokah mi sami. Vse kar gre skozi naše misli je materializirano v našem telesu. Več kot je pozornosti na dobre misli (moč, uspeh, obilje, multiplikacija...) bolj postaja duša tista, ki preko notranjega daljinca duha vodi telo. V pravem času na pravo mesto z ljudmi, ki želijo po tej poti kot ti. Tvoja energija, ki jo aktiviraš se začne širiti iz mikro (znotraj tebe) v makro kozmos (zunaj tebe). Da ta magnetizem ojačamo do te mere, da se materializira tudi zunaj nas, je potrebno vztrajanje v pozornosti dobrih misli, besed in dejanj.


Brez treninga in discipline boste dosegli dvom, strah in povprečje ali pa zavrnitev. Svoj um in cilj vtisni v svoje telo, ki bo postalo aktivno in dinamično do realizacije želenega. Ker telo služi duši in umu, je odvisno od vsebnosti, kaj se bo izrazilo. Telo je velikokrat suženj duše, zlasti za ljudi brez projekta v življenju. Takrat je telo samo prenašalec duše, brez konkretnih dosežkov. Ko pa duh telesu poveljuje - ga usmerja in vodi, takrat lahko človek realizira vse v življenju. Naše telo je posledica vloženega truda, je orodje. Arhitekta vsega pa sta duh in razsvetljena duša. Um, ki postane del duha je zmagovit in osvobojen. Že zmanjšana pozornost na uspeh, cilj ali namero lahko zmanjša uspeh ali povzroči zamudo. Že ta nepotrpežljivost, ta dvom, strah in neuspeh.


Strast je vse v življenju. Strastni moramo biti v prvi vrsti do svojega zdravja in življenja, to pomeni, da smo v to vpleteni z vsakim vlaknom svojega uma (občutiti hvaležnost) preko duha, duše in telesa. Strastni moramo biti do svojega poklica, poslanstva, da pustimo sled dobrega. Strastni do vzgoje svojih otrok, da jih bomo vzgojili v osebe, ki jim je mar za življenje; ki imajo ambicije, v katere so pripravljeni vložiti svoj trud do maksimuma. Skratka, strast je gorivo ambiciji, strast je tista, ki nam ne dovoli popustiti, če ambicije malo zmanjka. Strast nam je luč v temi apatije, strast nas motivira, je ogenj, ki ne ugasne in je tista iskra v očeh, ki žari v očeh še v visoki starosti. Potrudite se, da moč strasti trajno obstaja v vašem življenju.


Podvojite pozornost nase, da boste dosegli stanje ljubezni srca, ne pa čustva ljubezni katerega lastnik je um. Ljubeč človek je srečen in izpolnjen, le tak pa pritegne dobre situacije, prijetne trenutke, ter ljudi z podobno frekvenco.


duša in telo

Moč podvojene pozornosti se izraža na začetku skozi upanje in vero, vendar imata oba nasprotje. Upanje ima dvom, vera pa nevero. Zato so zelo uspešni tisti, ki dosežejo zavedanje: "Vem, ker čutim z vsem mojim bitjem, da sem na pravi poti, med pravimi ljudmi, na pravem mestu.". Ko pridejo preizkušnje se pokaže moč. Ta se izrazi tako, da nadvlada tisto energijo, ki povzroča provokacijo z mirom, potrpežljivostjo, vztrajnostjo, modrostjo.


Poskusite nadvladati jezo, skrb, strah znotraj sebe. Zavedajte se, da je zmaga v življenju v resnici samo ena. To je zmaga, ki se multiplicira v vseh oblikah bivanja – zmaga znotraj nas samih.


Blagoslov vsem,

Tomislav Brumec

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page