top of page

Duhovni vodnik: Duhovna resnica

V vseh filozofijah in svetih tekstih modrecev, se duhovni pogled na življenje vidnega sveta obravnava na enakih temeljih, oziroma imajo nekaj poglavitnih skupnih spoznanj. Vse modrosti obravnavajo človeka kot večplastnega, je iz: osebnosti – fizičnega telesa; energijskega telesa; čustvenega telesa, mentalnega telesa; ega - nižje narave; duha - višje narave; modrosti; brezpogojne ljubezni; dobrote; svobodne volje; moči; duše - vmesni rele, ki povezuje osebnost z duhom.


Namen življenja?
"Zame je prioriteta učenje modrosti in gojenje duhovnih vrednot iskrenosti, preprostosti, skromnosti, sprejemljivosti, potrpežljivosti, strpnosti, vztrajnosti, poguma, vere, zaupanja, ljubezni in sočutja. Končni cilj je spoznati vse dele sebe in skozi blaženost nirvane priti do razsvetljenja in tako združiti materialno z duhovnim, preiti iz faze učenca v fazo mojstra modrosti bivanja, ki preseže ego ,vzpostavi nadzor nad osebnostjo. Živeti duhovne vrednote, biti vzor sledilcem in skozi vzor postati učitelj. Razširitev metafizičnega srca preko vseh ljudi, med katerimi ne dela razlik, s tem se širi zavest v dojemanju, da smo vsi med sabo povezani in skupaj predstavljamo enost."

Odkrivanje starodavnih modrosti privede do učenja, kjer je potrebno doživeti in živeti, iskati in najti. Ne samo sprejeti in absorbirati. Vsak sam odkriva resnico, ki ni opisljiva, ampak se jo da samo individualno začutiti, čeprav jo je potrebno doživeti in živeti. Za razumevanje modrosti je potrebno uporabiti srce in intuicijo. Današnja filozofija uporablja logiko in razum, zaradi tega je seveda hudo omejena v doseganju starodavnih modrosti. Posledično je prišlo do napačnega razumevanja, ker je interpretacija ključnih pojmov mentalna, fizična – dobesedna. Mnoge modrosti imajo simbolni pomen.


Beseda, misel, slika in materija so samo odraz duha. Čaščenje bogov razumemo kot pot poznavanja in priznavanja duhovnih vrednot in vrlin, ki jih kot posameznik živimo v vsakem trenutku bivanja. S tem spoznaš, da zlo ne obstaja ampak je samo neizoblikovana dobrota. Čisto svobodo doživiš, ko iz želje preideš na zavedanje, da se je najvišje dobro že zgodilo, kajti za brezpogojnost je značilno, da ne pozna "ne" temveč "da, takoj" ali "da, malo potrpi, imam nekaj boljšega zate". Samodisciplina je most do napredka. Vsaka stvar, ki se ji kot sladkosti fizičnega odpovemo, nam da ogromno duhovno moč.


Spoznanje pride skozi dejanja, storjena z ljubeznijo. Zavedati se moramo da smo del narave in ne njen gospodar. Usmerjena pozornost v ljubezen in dobroto te naredi ljubljenega in dobrega. Brez ljubezni ni prijetnih odnosov, brez spoštovanja pa ni resnične ljubezni. Ko

govorimo v pogovornem jeziku, da ima telo dušo, je v resnici obratno. Duša kot zapis zavesti,

vibracija, energija zapisa, ima telo. Postati vladar samega sebe, da dosežeš modrost, PA NE pomeni da se nenehoma boriš s svojim nižjim delom, temveč ga moraš osvetliti in kontaktirati preko duha višjo zavest. Namen notranjega boja ni uničiti nižji del svoje narave, temveč jo osvetliti in privzdigniti na višji nivo. Torej v notranjem boju uporabimo mir, potrpežljivost, vztrajnost, hvaležnost dobremu & harmonijo vsega naštetega.


Priti do odgovorov na vprašanja "Kaj je človek kot bitje?; Kakšen je namen in kaj je njegov cilj?", po tej modrosti bi moral hrepeneti vsak posameznik. Gozd sestavljajo posamezna drevesa, in ta govorijo o kvaliteti gozda. Zato pogosto ni rezultatov, ker se ukvarjamo z skupnostjo, državo, religijo kot skupnostjo, namesto z kvaliteto posameznikov. Posamezniki smo tisti, ki gradimo in oblikujemo skupnosti. Najpomembnejša skupnost je družina, zato je potrebno graditi v tej smeri: jaz, družina, predniki, skupnost. In ne obratno.


Načrtovati spremembo karakterja, živeti resnico, da se osvobodiš močnih negativnih vibracij (jeze, sovraštva itd…) - ker je resnica osnova za čudeže in druge človeku nerazumljive pojave. Resnica univerzuma je manifestirana sila ali pa ne-manifestirana energija, zato se vsakemu udejanjijo tudi najbolj skrite srčne želje in razkrijejo njihova najbolj skrita dejanja. Resnica je tvoja molitev, tvoja daritev, tvoj ritual. Kot dober duhovni korak, ki ga narediš da nesrečo spremeniš v srečo. Resnica je dober karakter, ki podpira tudi druge v vesolju.


Resnica je drznost in moč, ki te premikata naprej in vodita skozi izzive v življenju. Resnica je moč in razumevanje, da nisi samo človek v fizični obliki, ampak celovito bitje enormne božje energije, ki poseduje duha, dušo in moč volje in ki je občutljivo na svetlobo dobrega in nepremagljivo za moč teme. Resnica je moč, ki doseže pravičnost pri tistih, ki so nedojemljivi za božje zakone, spiritualna pravila in zakone vesolja. Resnica je tvoje razumevanje, da si majhno vesolje znotraj sebe, ki izžareva moč sonca, lune, zvezd in drugih

svetlečih objektov v vesolju. Resnica je tudi, da moraš vedno plačati ceno za svojo nevednost in neumnost.


duhovna resnica

Resnica pomeni imeti vedenje, da so najbolj izrazite in močne energije nevidne in delujejo v

skladu z vesoljnim redom. Resnica je naše zavedanje, da smo kot individum podaljšek

popolnosti njega – torej smo popolno, celostno in neskončno božje bitje. Resnica je včasih

grenka tekočina, ki jo je dobro spiti na tešče, ker nam nudi lepše in mirnejše življenje kasneje. Priznati resnico samemu sebi in popraviti napake preteklosti s pomočjo modrosti je osnova za večjo slavo in (samo)uresničitev najvišje dobrega, to je tvojega in življenja tvojega rodu. Resnica je varovalni mehanizem in modrost, moč in energija Boga, ki se manifestira v

besedah, življenjih, dušah in v duhu vsega vidnega in nevidnega, manifestiranega in nemanifestiranega.


Blagoslov vsem,

Tomislav Brumec


Komen


Komen telah dimatikan.
bottom of page